فهرست قیمت

ترجمه و ویرایش متون بر اساس موضوع و زبان متفاوت است. قیمتهای زیر تقریبی است و چنانچه قیت دقیق را می خواهید می توانید از طریق ایمیل و ارسال فایل از قیمت دقیق مطلع گردید. برای اطلاع از هزینه ها، می توانید ازر طریق واتساپ به شماره 09202007383 یا از طریق ایمیل ترنس پل به نشانی info@transpole.org تماس حاصل کنید.


سفارش ترجمه
سریع، حرفه‌ای، قیمت مناسب


ثبت سفارش

 366 total views,  1 views today